Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Πατήστε εδώ για να λύσετε την άσκηση. Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον

Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Τα επίθετα σε -ων, -ουσα, -ον, προέρχονται από μετοχές ενεργητικής φωνής ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   ουσών      ούσα      ούσας      ούσες      όν      όντα      όντες      όντος      όντων      ών   
Ενικός αριθμός
Ονομαστικήοπαρηπαρτοπαρ
Γενικήτουπαρτηςπαρτουπαρ
Αιτιατικήτονπαρτηνπαρτοπαρ

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστικήοιπαροιπαρταπαρ
Γενικήτωνπαρτωνπαρτωνπαρ
Αιτιατικήτουςπαρτιςπαρταπαρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου